Συχνές Ερωτήσεις

Έχουμε τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα σας.

faqs

Faqs gr

Αν έχεις επιχείρηση είτε σαν άτομο είτε σαν εταιρεία τότε το πιο πιθανό είναι να βάζεις ΦΠΑ στα προιόντα και τις υπηρεσίες σου ειδικά εάν οι συνολικές πωλήσεις σου ξεπερνούν τις €15,600. (Κανόνες υπάρχουν που μπορεί να σε αναγκάσουν να εγγραφείς στο μητρώο ΦΠΑ οπόταν το καλύτερο θα ήταν να έρθεις σε επαφή μαζί μας πριν αποφασίσεις να ξεκινήσεις τις εργασίες σου στην Κύπρο). Όταν έχετε καθημερινές συναλλαγές τότε θα πρέπει να διατηρείτε στοιχεία με τη μορφή αποδείξεων και τιμολογίων και ορισμένων λογιστικών εγγραφών . Αν δεν είστε προσοντούχος λογιστής , τότε πιθανότατα χρειάζεστε κάποιον να κρατήσει τα λογιστικά σας βιβλία ενημερωμένα. Ακόμα κι αν είστε μικρή επιχείρηση που δεν χρειάζεται εγγραφή στα μητρώα ΦΠΑ, οι πιθανότητες είναι ότι σε κάποιο στάδιο θα χρειαστείτε ένα δάνειο από μια τράπεζα ή άλλο είδος χρηματοδότησης . Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται αποδείξεις των αποτελεσμάτων της επιχείρησή σας . Έχοντας τις οικονομικές σας καταστάσεις έτοιμες και εξελεγμένες από ορκωτό λογιστή θα τις καταστήσει πιο αξιόπιστες και θα αυξηθεί η δυνατότητα της χρηματοδότησης από τραπεζικά ιδρύματα . Εκτός από το κόστος που έχει ένας λογιστής πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι ο λογιστής μπορεί να ανακαλύψει και να διορθώσει λάθη που θα κόστιζαν στην εταιρεία πολύ περισσότερα από την αμοιβή του.

Εάν είστε μια επιχείρηση , τότε σίγουρα πρέπει να έχετε ένα ελεγκτή και αν έχετε μια επιχείρηση που επιφέρει περισσότερο από €70.000 ετήσιο κύκλο εργασιών , τότε θα πρέπει επίσης να υποβάλλετε εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.

Μια εταιρεία Ltd έχει ορισμένα πλεονεκτήματα ως μια μορφή νομικής οντότητας . Ωστόσο, έχει και ορισμένες υποχρεώσεις και ένας από αυτούς είναι να υποβάλει εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για τον Έφορο Εταιρειών ετησίως.

Η εταιρεία οφείλει να καταβάλει προσωρινό φόρο σε τρεις δόσεις, την 1η Αυγούστου , 30 Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου. Υπάρχουν πολλές άλλες προθεσμίες πληρωμής για άλλους τύπους των φόρων και την υποβολή των εντύπων που θα πρέπει να μας συμβουλευτείτε για την αποφυγή επιβολής κυρώσεων.

Αυτός είναι φόρος που παρακρατείται από τους μισθούς όλων των υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών της εταιρείας. Είναι πληρωτέος στο τέλος του επόμενου μήνα.

Ο ελεγκτής πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την εταιρεία . Έτσι δεν μπορούν να ελέγχουν τη δική τους επιχείρηση, γιατί δεν είναι ανεξάρτητοι. Οι κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας απαγορεύουν τον έλεγχο των εταιρειών ή επιχειρήσεων από άτομα που έχουν συμφέροντα στην εταιρεία.

Για λόγους που έχουν αναφερθεί προηγουμένως, η απάντηση είναι ΟΧΙ!

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για αυτά και άλλα πολλά στο δωρεάν έντυπο μας που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για αυτά και άλλα πολλά στο δωρεάν έντυπο μας που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας.

Το φορολογικό έτος διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου . Το ίδιο ισχύει για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις .

Πρώτα θα έχουμε μια συνάντηση μαζί σας και θα σας ζητήσω ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της επιχείρησής σας. Όπως όλοι, βασίζουμε την αμοιβή μας σύμφωνα με το χρόνο που ξοδεύουμε για την καταγραφή των συναλλαγών σας. Ως εκ τούτου, πρέπει να γνωρίζουμε τον όγκο των συναλλαγών και τα σχετικά ποσά. Επίσης, η πολυπλοκότητα όλων των συναλλαγών είναι ένα από τα κριτήρια μας. Για παράδειγμα, 20 συναλλαγές ανά μήνα ακούγονται σαν μια μικρή εταιρεία . Ωστόσο, αν αυτές οι 20 πράξεις αφορούν εισαγωγές ή εξαγωγές, κάτι που συνεπάγεται περισσότερο χρόνο από την πλευρά μας στην καταγραφή και έλεγχο των εγγράφων τότε σίγουρα και η αμοιβή μας θα είναι ψηλότερη.

Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει η φόρμα επικοινωνίας και αμέσως μετά ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.