Εκπαίδευση και κατάρτιση

Διότι το προσωπικό σας είναι η μεγαλύτερη σας επένδυση.

Εκπαίδευση και κατάρτιση

training-and-development2Η εταιρεία μας δεσμεύεται να παρέχει ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης για όλα τα μέλη του προσωπικού και τους επαγγελματίες λογιστές ανά το παγκύπριο. Το τμήμα Ανάπτυξης και Κατάρτισης προσφέρει προσωπικές και επαγγελματικές ευκαιρίες ανάπτυξης για τόσο για το επαγγελματικό όσο και για το γραμματειακό προσωπικό.

Το τμήμα μας επικεντρώνεται τους τομείς εκμάθησης που βοηθούν τον καθένα από εμάς να αξιοποιήσει όλες του τις δυνατότητες. Στην εταιρεία μας θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από επαγγελματικά θέματα ανάπτυξης και κατάρτισης που παρέχονται δωρεάν στο προσωπικό μας και με την καταβολή μιας λογικής αμοιβής και στους πελάτες μας και άλλους επαγγελματίες ανα το Παγκύπριο.

Οι πελάτες και το προσωπικό ενθαρρύνεται να συνεχίσουν την επαγγελματική ανάπτυξη αξιοποιώντας εσωτερικούς καθώς και εξωτερικούς πόρους. Πέστε μας πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην προσωπική και επαγγελματική σας ανάπτυξη.

CPD για επαγγελματίες

Κατά την τελευταία δεκαετία, επαγγελματικοί φορείς σε όλο τον κόσμο έχουν συνειδητοποιήσει τη σημασία της διατήρησης της γνώσης για όλους τους επαγγελματίες/μέλη που ασκούν το λογιστικό επάγγελμα, το νομικό δίκαιο και την ιατρική.

Η εταιρεία μας συμφωνεί με την παραπάνω δήλωση και προσφέρει πολλά θέματα που λαμβάνονται υπόψη ως προς τις απαιτήσεις CPD. Αυτά κυμαίνονται από επίπεδο βασικών δεξιοτήτων σε προηγμένα τεχνικά ζητήματα. Οι λεπτομέρειες των προγραμμάτων μας υποβάλλονται κατόπιν αιτήματος και μπορείτε να μάθετε περισσότερα, όταν μιλήσετε μαζί με τον υπεύθυνο του τμήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ορίζεται ως οι άνθρωποι που διαχειρίζονται το προσωπικό και την οργάνωση. Αποτελείται από τις λειτουργίες και τις αρχές που εφαρμόζονται για τη διατήρηση, κατάρτιση, ην ανάπτυξη, και την αμοιβή των εργαζομένων στον οργανισμό.

ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο κύριος στόχος του τμήματος εκπαίδευσης και της ανάπτυξης είναι να βεβαιωθεί ότι η διαθεσιμότητα εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού θα παρέχετε για τους πελάτες μας ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που οι πελάτες μας αναζητήσουν την  εξεύρεση ταλέντων για αυτούς. Εκτός από αυτό, υπάρχουν άλλοι τρεις στόχοι: Ατομικοί, Οργανωτικοί και Λειτουργικοί.

  • Ατομικοί Στόχοι - να βοηθήσει τους εργαζομένους στην επίτευξη των προσωπικών τους στόχων, το οποίο με τη σειρά του, ενισχύει την ατομική συνεισφορά τους σε έναν οργανισμό.
  • Οργανωτικοί Στόχοι - βοηθούν τον οργανισμό με κύριο στόχο της την αποτελεσματικότητα.
  • Λειτουργικοί Στόχοι - να διατηρήσει τη συμβολή του τμήματος σε ένα επίπεδο κατάλληλο για τις ανάγκες του οργανισμού.

Μάλιστα, ενδιαφέρομαι να συναντηθώ μαζί σας!

Κάντε την κίνηση που θα αλλάξει την αντίληψη σας για τον ορισμό των επαγγελματικών υπηρεσιών